Kóntak

Stichting Venlose Revue
Waterleidingsingel 173
5915 VW, Venlo

Rabobank raekening:
NL35 RABO 016.77.58.985

Kamer van Kauphandel:
41063222

RSIN / fiscaal nummer:   
8081.14.293

BTW-nummer:
8081.14.293.B.01

Bestuurzake, Pers etc:
Hank van Gardingen l 06 13 79 98 53

Produktieleider
Jelle Truijen l 06 11 81 43 97 productie@venloserevue.nl