Weej zeuke acteurs, actrices en figurante  die gaer mei wille doon aan de nieje produksie van de Venlose Revue. 
Meld dich aan via de pagina 'Audities'

Historie

Venlose Revue

Venlose Revue: Venlose musical in de meis zuuvere vorm. Onder andere 't 125-jäörig bestaon van de Fanfare waas indertiéd de aanleiding um ein revue op te zitte. Adri Gorissen vermeldt al det ‘t 125-jäörig bestaon van de Keuninklikke Meziékvereiniging Fanfare Venlo aanleiding woord um de door Sef Cornet z.g. destiéds in gangk gezatte revuetraditie weer op te pakke. Fanfare veurzitter Jan Smeets had in 1978 ein klein gezelschap Venlonaere beej ‘m thoés genuujd, um mit ‘m ens nao te dinke euver ein feesprogram in 1980, beej gelaegenheid van dit jubileum. Jan Smeets had toen al inkele programmapunte in gedachte, wao-ônder die van de opveuring van eine “musical”. Joop Berendsen en John Bartels verklaorde zich bereid die kemissie in ‘t laeve te roope en det leidde tot ein bespraeking, dit kiër beej Joop Berendsen thoés, in aanwezigheid van Sef Hendrix, Funs van Grinsven, Frans Boermans, Gé van Beek, Jeanne Alsters van de Hor en Giel Aerts. Ein gezelschap mit deepe wortels in de Venlose gemeinschap; muzikaal, folkloristisch, carnavalesk etc.. De bespraeking kreeg eine verrassende dreij wie Frans Boermans laconiek leet weite, det hae de groëte liene van ein Venlose Revue-echtig verhaol op pepeer had staon. ‘t Ware de fundamente van de later zoe succesvolle revue “Waat ennen Tiéd”, die in de jaore 1980 wies 1982 22 kiër woord oétgeveurd en in de jaren 2000 wies2001 in ein deils herschreve versie- nog ens 24 maal woord vertuind.

Venlose Revue

Zoe kreeg de revue, wao-aan Frans ôndertösse de naam van “Waat ennen Tiéd” had gegaeve langkzaam gestalte. Neteurlik waas auk de samestelling van ‘t revuegezelschap ein punt van zorgvöldige aafwaeging. Spontaan ware de toezegginge van gekinde krachte, die in andere verbande in ‘t Venlose oétgaonslaeve al ein rol speulde. Funs van Grinsven veuraan mit Wiel Vestjens, Hannelore Winter, Margot Verbeek, Lotti Boermans, Annie Renkien, Ben Verdellen, Hay van Hoorn, Bér van der Mey, Jan Pollux, Sjaak Sieben; heej in willekeurige volgorde vermeld. Vaerder een gruupke van Venlonaleeje as steunpilaers veur de koërzangk, ‘t complete “Vaat Elf”-Vastelaovend-gezelschap, en een groep jeugdigenaangeveurd door Dolf Peeters en Martin Huizinga.

De productie van de Venlose Revue “Waat ennen Tièd” in ‘t jubileumjaor van de Fanfare woord verzörg door de revuekemissie oét ‘t jubileumcomité. In 1981 ôntstônd ein nieje situatie en woord in samespraok mit ‘t bestuur van de Fanfare beslaote tot een zelfstandig verder gaon onder de naam “Stichting Venlose Revue”

Venlose Revue

‘t Waas effe ein verrassing! Ein min of miër toevallige registratie brach aan ’t leech, det de letste veurstelling van de derde cyclus van “Waat ennen Tiéd II” op dinsdaag 22 mei 2001 de hônderdste waas, sinds de première op vriédaag 17 oktober 1980 van “Waat ennen Tiéd I”. Die ôntdekking waas aanleiding tot vaerder speure, waarbeej bleek det 22 optraejes plaatsvônde in ‘t vruugere Concertgebouw De Prins aan de Kaldenkerkerwaeg en 78 in schouwburg De Maaspoort.

Det ‘t totaal aantal bezeukende 65.000 tot 70.000 môt zien gewaes. Tiën speulers in alle hônderd oétveuringe actief ware mit name: Annemie Alders, Wim Aerts, Lotti Boermans, Theo Derks, Jos Ebus, René Evers, Hay van Hoorn, Wiep Hovens, Jan Pollux en Wiel Vestjens.

Dan is ‘t mei 2001; in de schouwburg “De Maaspoort” vindt de letste van 24 veurstellinge van “Waat ennen Tiéd II” plaats. Ein van de viéf Venlose Revues, waovan Frans Boermans d’n auteur waas en die ônder regie van zoon Teu woorte opgeveurd. Maar noow op 22 mei van det jaar de allerletste veurstelling kump, waere de ôndertösse opgekômme vraoge inzake d’n toekôms actueler.

Frans Boermans is op 11 maart 1999 euverleeje. De man dae zelf al mitspeulde in de veur- en nao-oorlogse revues van de Venlose Revuelegendarische Sef Cornet en dae vanaaf 1979 ‘t stekske op zien gans eige wiés had euvergenaome.

Oégespraoke talente aopenbare zich maar zoe noow en dan. Zoel d’r noow binne de more van Venlo eemus in staot zien de revuetraditie veur te zetten? Zoel Teu Boermans auk in d’n toekôms as regisseur wille fungere? Neteurlik ware in ‘t bestuur van de Stichting Venlose Revue dees vraoge iërder aan de orde gekômme. Neemus wis ‘t nog, maar wie die letste veurstelling in mei 2001 plaatsvônd, waas me al in ‘t bezit van ennen breef van Wiel Aerts, toen nog as wethalder in functie, waoin hae aanbooj teks en leedjes veur een volgende Venlose Revue te wille schriéve. 

‘t Bestuur waas iërder auk geattendeerd op Frans Pollux, zoon van vaste mitspeuler Jan Pollux dae o.a. via ziene band “Neet oét Lottum” furore makde. Marianne Martens bleef beschikbaar as regieassistente. Mit ‘t aug gerich op ‘t jaor 2005 ginge de ôntwikkelinge vlpt. Wiel Aerts en Frans Pollux vormde ein schriéversduo; Teu Boermans stelde zich veurluipig beschikbaar as adviseur en ‘t bestuur oriënteerde zich op ‘t aantrekke van een nieje regisseur. Deze woord gevônde in de persoën van Cees Rullens oét Mestreech, dae al had laote zeen massaproducties aan te kinne.Venlose Revue

Maar de belangriékste ôntwikkeling meus nog kômme. Nao ruum twintig jaor waas de cast minstes veur ein deil aan verjônging toe. Ein euveriges oétgespraoke veurwaarde van regisseur Rullens. Hae wilde in alle vreejheid mit de Venlose Revue ein niej tiédperk ingaon. Hae deej dit door neet allein de ald meiwerkers, maar aevezoë andere geïnteresseerde Venlonaere op te roope veur ein auditie.

‘t Rissultaat waas ôngekind! In totaal 230 aldd- en kandidaat meiwerkers meldde zich. 

Rullens ging ônvermeuibaar aan de slaag; ‘t au gerich op maart 2004 as de rippetities zoele môtte beginne. Ondertösse waas ‘t schriéversduo Aerts en Pollux tot eine gezamelik aanvaardbare teks en rits leedjes gekômme, onder de titel “Altiéd ’t zelfde Leedje”. Ein handeling in ‘t nog ummoorde Venlo van de 16e iëuw in de Spaansen tiéd. Mei op veurstel van Cees Rullens ging ‘t bestuur akkaord mit d’n bouw van ein Middeliëuws uigend decor, det waas gebaseerd op moderne toniëltechniek. Op 22 maart 2004 waas idderein oétgenuuedig dae meigedaon had aan de audities, um van Cees Rullens te huuere mit wae hae “Altiéd ’t zelfde Leedje” op de plenk woel zitte.

Ein veur éin makde hae de invölling van de 132 rolle bekind, en ônder veulbare spanning woord duudelik waat hVenlose Revueae veur auge had; ein rônd 85% verniejing van de cast. Mit ein keuze van veural jôngere, culminerend in ‘t toekinne van éin van de haufdrolle aan ‘t 20-jäörige Linda Zijlmans. Venlose Revue. Einen aovend auk van teleurstelling en ônbegrip beej inkele ald meiwerkers. Rullens bleef ônvermeujd auk eur oétligke, waorum hae zien keuzes zoe bepaold had. De grutste sprông waas noow gemak, de rippetities kôste beginne en’t wônder gebeurde.

‘t Zoë gemêleerde gezelschap greujde oét tot ein hech en enthousias collectief. De groëte proof op de sôm kwaam mit de première op vriédaag 2 september 2005. Waas d’r beej ‘t publiek in de zaal in iërsten aanlegk ein waat aafwachtende halding te bespeure, mit ‘t vordere van de handeling woord ‘t enthousiasme merkbaar, eindigend in een klaterend slotapplaus. De spanning waas gebraoke. Auk veur de noow volgende vieftiën oétveuringe in ein steeds oétverkôchde Maaspoort. De vraog nao kaarte heel zelfs zoë aan, det beslaote kôs waere in de periode van 11 t/m 17 mei 2006 nog ens 8 veurstellinge te gaeve, waodoor ‘t totaal aantal bezeukers rônd 17.500 kwaam te ligke.

De entreegelde, aangevöld mit subsidies van Provincie en Gemeinte en behuuerlikke beejdraag door sponsore, heele de financiën van de Stichting Venlose Revue in aevenwich. Wie in ‘t verleeje verzörgde Jan Theelen oét Munstergelaen de meziékarrangemente, stônd José Vercoulen mit eur team klaar voor de grime, en vervaardigde vreejwilligsters ônder leiding van Gerda Hovens de historische kleiing.

As initiatiefnemers van’t iërste oor had auk de Keuninklikke Meziékvereiniging “Fanfare Venlo” ein rol in de handeling. In de samenstelling van ‘t bestuur kwaam éin wijziging. Jan Verkleij trok zich vanwaege ziene laeftiéd truuk, en woord beneump tot iërelid. Zien Venlose Revueplaats woord ingenaome door Huub Leurs. ‘t Voltallige bestuur bestônd oét: Joop Berendsen (veurzitter), John Bartels (sikkertaris), Dé Smets (penningmeister), Ludo Backes (P.R.), Hay Brünken (techniek) en Huub Leurs (lid). Tiedes de ontvangs veur de première trooj de Venlose börgemeister Mans nao veur, um veurzitter Joop Berendsen de iërespeld van de Gemeinte Venlo toe te kinne. Ein decoratie die Joop terugverwees nao het ganse gezelschap.

Op 28 april 2007 woord ein verjônging van ‘t stichtingsbestuur in gangk gezatte. Twan Vijgenboom en Clim de Boer woorte bereid gevônde um mei te gaon dreije in de veurbereiding van ein nieje Venlose Revue, zoedet zeej in de toekôms de rol van ein aantal bestuursleeje kinne euverneme. Ongeviër anderhalf jaor wiejer, we schriéve ind 2008, is ein nieje Venlose Revue ônder d’n titel “De Slaag um ’t Jaomerdal” in voeurbereiding. Ein niej verhaol van schriévers Wiel Aerts en Frans Pollux, waarbeej de regie weer in hand is van Cees Rullens, belaof in september 2010 ônder groëte belangstelling in première te gaon.

De Slaag um 't Jaomerdal" wuurt oétintelik 21 kiër op de plenk gebrach, in coproductie mit Theater de Maaspoort in Venlo. Technisch en visueel ein ôngekinde editie van de Venlose Revue. Onderwiels de productie wuurt de bestuursverjônging van de Stichting vaerder doorgeveurd mit eine nieje penningmeister: Gijs Hermans.

Op 29 december 2014  vônd in Theater De Maaspoort in Venlo de officiële euverdrach plaats van ‘t alde nao ‘t nieje bestuur van de Stichting Venlose Revue. Tevens makde ‘t nieje bestuur de iërste planne en’t veurluipige tiédpaad bekind. Vaerder lanceerde zeej dae middaag de nieuwe website en ‘t vernieuwde logo van de stichting.

’t Niej bestuur zal bestaon oét de hiëre Ton Lamberts, Ruud Bruncken, Kevin Keunen, Ikar Pril, Huub Leurs, Rob Pouwels en zal waere veurgezaete door Gerrit Schuurs.Venlose Revue

De hiëren Joop Berendsen, John Bartels, Gijs Hermans, Clim de Boer, Hay Brüncken en Twan Vijgenboom deeje aafstand van eur alde bestuursfuncties.  Zij woorte hertelik bedank veur eure tomelozen inzet en de prachtige revues die door dezen inzet tot stand zien gekômme.

 

Venlose Revue

Venlose Revue

Euverzich oétveuringe Venlose Revue:


Waat ennen Tièd I

 

17 t/m 21 oktober 1980 5 veurstellinge
22 t/m 26 april 1981 5 veurstellinge
14 t/m 20 september 1981 7 veurstellinge
14 t/m 18 september 1982 5 veurstellinge

Stel ôg ens veur
 

4 t/m 11 september 1984 7 veurstellinge
21 t/m 29 november 1984 8 veurstellinge
5 t/m 9 juni 1985 5 veurstellinge

 

Huzareslaaj
 

1 t/m 9 september 1989 8 veurstellinge
17 t/m 23 november 1989 7 veurstellinge
24 t/m 28 mei 1990 5 veurstellinge

 

Det had ge gedruimp
 

3 t/m 11 september 1993 7 veurstellinge
29 oktober t/m 5 november 1993 7 veurstellinge

 

Waat ennen Tièd II
 

1 t/m 9 september 2000 9 veurstellinge
26 oktober t/m 3 november 2000 8 veurstellinge
16 t/m 22 mei 2001 7 veurstellinge

 

Altied 't Zelfde Leedje
 

1 t/m 10 september 2005 8 veurstellinge
13 t/m 21 oktober 2005 8 veurstellinge
10 t/m 17 mei 2006 8 veurstellinge

De Slaag um 't Jaomerdal

9 t/m 17 september 2010 8 veurstellinge
7 t/m 15 oktober 2010 8 veurstellinge
5 t/m 10 mei 2011 5 veurstellinge